Gouden regels

Beste student(e), 

Je staat op het punt islamitische kennis op te doen, over Allah te leren. Deze kennis werd na vele offeringen van de nobele Profeet ﷺ, van de metgezellen, ontberingen die hij en zijn gezin doorstonden overgebracht. We willen iedereen daarom de kans geven om te kunnen leren over deze kennis. We hebben een aantal regels en voorwaarden om de kwaliteit en ondersteuning te bieden. We vragen je daarom deze te respecteren.

G.1 De student(e) zal de opgedane kennis gebruiken om zijn of haar leven in te richten als een dienaar van Allah, de geliefde Profeet Muhammad ﷺ te ondersteunen in zijn missie en trouw te blijven aan de nobele Profeet  en zijn wetgeving.

G.2 De student(e) zal zich voorbeeldig gedragen en zichzelf sieren als een student(e) van de islam en Quran door de Profetische ethiek te handhaven. De student(e) zal zijn/haar ouders eerbiedigen, de docent(e) respecteren en zijn/haar eventuele medestudenten correct bejegenen.

G.3 De student(e) zal de lessen respecteren door oprecht te zijn in zijn/haar intentie om de kennis die opgedaan wordt te gebruiken om de nabijheid van Allah en die van de geliefde Profeet ﷺ te verkrijgen.

G.4 De student(e) zal zich inzetten om de lessen voor te bereiden, actief te leren en de opdrachten benodigd voor vooruitgang van de lessen te maken. De student(e) komt op tijd in de lessen, logt voortijdig in en blijft de sessie actief bijwonen. De student(e) verlaat de les wanneer deze is afgelopen door de instructeur.

G.5 De student(e) begrijpt dat bij opzettelijke nalatigheid, lakse houding, niet serieus zijn in de lessen, 2x afwezigheid zonder melding, herhaaldelijk laat aansluiten, zijn/haar plek aan een ander toegewezen kan worden. Er is hier geen uitleg nodig van de admin. De student(e) zal niet spieken of frauderen, daar dit vaardigheden die ontwikkeld moeten worden tegengaat. 
 

G.6 Er zal geen contact gezocht worden op welk mogelijk manier dan ook met studenten van het andere geslacht. Bij enige vorm van contact of toespeling zal een permanente ban volgen. al-Husayn is een plek voor de studenten van de Quran en islam, en voorkomst risico’s die het platform kunnen schaden.

G.7 De student(e) zal zich weerhouden van het Kafir verklaren van andere moslims, dwalend verklaren of tot innovator verklaren van andere moslims. Dit is weggelegd voor de geleerden in Fatwa geven. 

V.1 Een student(e) kan vrijstelling krijgen van bepaalde cursussen of niveaus, wanneer de vaardigheden aantoonbaar zijn verworven. Een verklaring van een andere vakkundige en erkende Qari(-ah), schriftgeleerde of kundige Ustasz(ah) kan hierbij helpen. De student(e) kan gevraagd worden in een (remote) meeting dit te demonstreren als blijk van zijn/haar vaardigheden.

A.1 De student(e) draagt zorg voor goed geluid bij recitatie. Wanneer het geluid niet goed is bij de recitatie is nakijk niet mogelijk, en is het niet verantwoord de les voort te zetten in geval het om Qira-aat gaat. De instructeur kan hierop besluiten de les te beëindigen. We adviseren zelf een laptop met een goed ingebouwde microfoon en camera. Bij de gevorderde student kan apparatuur in leengebruik gegeven worden. In Zoom zal de echte naam gebruikt worden tenzij spraken van gemengde klassen zie volgende punt.

A.2 Lessen waarbij de instructeur van hetzelfde geslacht is en de lessen live zijn, zal de student(e) de camera aan hebben en de microfoon gedempt. Wanneer er een vraag is zal deze gesteld kunnen worden met een handje omhoog in Zoom. De instructeur bepaalt wie de beurt krijgt om vragen te stellen, dit is om orde te behouden. Bij gemengde klassen vragen wij dat de dames in zoom hun camera uit hebben, en achternaam veranderd in zoom uit voorzorg.

A.3 De student(e) zal het educatiemateriaal, producten van al-Husayn beperken tot zichzelf, begrijpt dat er copyright op rust en dat de afspraken bindend zijn om niet te delen met anderen. Anderen die er gebruik van willen maken kunnen doorverwezen worden naar het platform van alhusayn.nl. 

al-Husayn bekostigt namelijk de activiteiten baserend hierop. Het niet naleven van de afspraken schaadt in de missie islamitische kennis gratis te houden. Dit belemmert het gratis onderwijs enorm en stagneert vooruitgang. De aanmelder gaat hiermee akkoord en begrijpt en accepteert dat dit een islamitische bindende afspraak is tussen aanbieder en aanmelder. 

D.1 De student(e) die gevorderd is op niveau, opgeleid wordt om kennis van de islam te waarborgen, is bereid minimaal een uur in de week bij te dragen in het doceren van andere studenten via het Quran-instituut al-Husayn. Dit zal in overleg gebeuren en met wederzijdse goedkeuring en vergoeding indien gewenst. 

C.1 De aanmelder erkent dat de 50 eurocent voor transactiekosten niet genomen wordt door de docenten, noch dat de docenten als tegenprestatie van kennis enig geld accepteren. De docenten van al-Husyan accepteren geen geld voor onderwijs van de islam of als tegenprestatie voor onderwijs van de islam of het Woord van Allah. De aanmelder, accepteert dat de 50 eurocent voor transactiekosten niet geretourneerd zal worden wanneer de aanmelding wel/niet is geaccepteerd. *Dit geld komt niet terecht bij al-Husayn, maar zijn transactiekosten van een reserveringssysteem waar al-Husayn niet onderuit komt. Al-Husayn is een ANBI-instelling, een non-profit instelling en een goed doel bekrachtigd en gecontroleerd door de Belastingdienst.
 

C.2 De aanmelder, accepteert en begrijpt dat een vrijwillige donatie niet automatisch betekent dat een aanmelding geaccepteerd wordt. Een vrijwillige donatie wordt gedaan om de islam te ondersteunen, de islamitische kennis gratis te houden, te ontwikkelen, waarin de donateur zal delen in de zegeningen en conform de Profetische boodschap een beloning voor de goede daden ontvangen in het hiernamaals. Een donatie is daarom zonder voorwaarden en er kunnen geen rechten aan ontleed worden van de stichting.

C.3 De student(e) zal de kennis van de Profeet /islam niet gebruiken om zichzelf te verrijken, de islam te commercialiseren of om er een business van te maken. Slechts in geval van nood tot het voorzien in de primaire behoeftes – tot de hoogte van behoefte -, het onderhouden van het gezin – tot de hoogte van behoefte – zal hiervan afgeweken worden. Of in geval het nodig is om islamitische kennis in stand te houden.

Te allen tijde, zullen alleenstaande moeders en weeskinderen (studenten zonder voogd) nimmer belast worden met een financiële tegenprestatie. Indien geld hiervoor benodigd is zal de stichting hierin voorzien – In sha Allah. 
 
C.4 De gevorderde student(e) die vanwege financiële tekortkomingen belemmerd wordt om te studeren, zal zijn/haar behoefte bekend maken om te kijken of al-Husayn hierin kan voorzien. Alles blijft strikt geheim en privé.
N.1 De student(e) zal zich inschrijven met de juiste en op waarheid berustende informatie daar hierop gebaseerd certificaten en Isnad worden vertrekt. Dit houdt in dat volledige namen worden gebruikt en geen afkortingen om misbruik te voorkomen.
 
N.2 De student(e) zal wanneer het verzoekt tot een Sanad, zich identificeren om de gegevens na te lopen met ID / foto of een (remote) meeting.
 
N.3 Al-Husayn zal gegevens van studenten persoonlijk houden, niet met anderen delen daar dit privé is, het recht tot een moslim behoort en islamitisch gezien niet toegestaan is. De informatie wordt slechts gebruikt voor de inschrijving en certificatie. We gebruiken de emails echter wel voor een onderneming die gebruikt wordt om eventuele gastdocenten te ondersteunen die niet via de stichting gedaan kunnen worden vanwege de ANBI-regel.
 
N.4 Al-Husayn behoudt het recht accounts te wissen zonder dat er enige aanspraak gemaakt kan worden. Dit kan nodig zijn om hackpogingen te voorkomen en een veilig platform aan te bieden.