Veelgestelde vragen

De docenten zijn directe studenten van grote vooraanstaande en bekende Shuyukh in Qira-aat, Fiqh en Aqidah, afgevaardigden van Al-Azhar, Sunnitische universiteiten en bekend onder de Ulama als leden van de Ahl al-Sunnah.

De Al-Azhar universiteit is de grootste en specialistische universiteit in de wereld. In de vakken die we onderwijzen bezitten we ook Isnad van de specialisten, die bekend staan om hun betrouwbaarheid, kundigheid en vakexpertise. Er zijn hiernaast ook gastdocenten die hun lessen beschikbaar stellen voor de moslims.

We zijn zelf allen van de Ahl al-Sunnah w. al-Djama’ah (Ashari, Maturidi en Athari), welke uitgedragen is geweest door de eeuwen heen door grote geleerden van de islam, zoals Ibn Hajar, al-Nawawi, al-Ghazzali, Mulla Ali al-Qari, Ibn Abidin etc.

We staan echter altijd open voor studenten van andere stromingen.

Je krijgt les in een mooie online leeromgeving, speciaal ontworpen om het leren makkelijk en aantrekkelijk te maken. 

Enkele cursussen zijn opgenomen en worden je les per les aangeboden. Dit zijn de zelfstandige lessen.

Andere cursussen bestaan uit 1-op-1 lessen. Dit zijn de cursussen waarin begeleiding nodig is.

Dan is er een combi-les, waarin een deel zelfstandig is en een deel 1-op-1.

Onder de Q&A (vraag en antwoord) kun je vragen stellen die beantwoord zullen worden door de docent.

Om je kennis te peilen en of je de stof begrijpt zijn er quizzen die correct beantwoord moeten worden om verder te gaan. 

Het is een zeer interactief systeem welke bij de tijd is en een oplossing is voor het thuis en op afstand leren.

In de Nederlandse taal. Als er Arabisch, Perzisch of Urdu voorbij komt zal dit vertaald worden. Je kunt dus gewoon meedoen.

We zijn meer gericht op de Nederlandse taal en is daardoor voor iedereen toegankelijk.

Echter van gevorderden wordt verwacht dat ze op zijn minst een basis hebben. Sommige vakken moeten in het Arabisch gedaan worden omdat de boeken in het Arabisch zijn.

Je kunt studeren op je eigen gemak en wanneer dat je uitkomt. Het online platform is zodanig ingericht dat het onthoud waar je was.

We hebben echter een deadline dat gebaseerd is op de moeilijkheid van de cursus en hoeveel tijd er gemiddeld nodig is. Na het verstrijken van de tijd wordt je automatisch afgemeld.

Er is dus altijd genoeg tijd voor een cursus. We gaan uit van minimaal 1 les per week. Maar je kunt ook eerder klaar zijn!

Dit is afhankelijk van de studie en cursus. 

We proberen altijd toetsen te nemen om zo de student(e) te peilen op vooruitgang.

We werken met uitsluitend traditioneel opgeleide schriftgeleerden of ustazs(a) opgeleid door hen. Ze bezitten hierin Isnad van grote Shuyukh die bekend staan onder de geleerden als vakexperts.

Hiermee bedoelen we niet de academische graad in Europa  maar de maatstaven geldend in het buitenland zoals op een traditionele Jamiah als Al-Azhar en Jamiaat in India, waar nog het Isnad-systeem en curriculum van Ulama onderwezen wordt door Shuyukh. 

Een academische graad is niet aantoongevend voor vakcompetentie op islamitisch gebied. Het curriculum en basis ontbreekt hierbij voor de student. De academische studie is meer gericht op de leerschool van de oriëntalisten die vaak hun opleiding verbasterd ondermaats inrichten waardoor zaken van ongeloof makkelijk acceptabel gemaakt kan worden. Dit kan alleen wanneer iemand niet onderlegd is in de fundamenten van de godsdienst en het traditionele curriculum overslaat en erg inperkt.

Bij ons studeren vele studenten. We maken onderscheid in de kwaliteit van de studenten die een cursus afronden en mogen onderwijzen.

Voor een overzicht hiervan en uitleg bekijk het overzicht >>>

Dit kan alleen als er aan bepaalde voorwaarden voldaan worden. We zijn erg voorzichtig hiermee omdat een Sanad een vertegenwoordiging is van de nobele Profeet in een specifiek vakgebied. 

Als je vakbekwaam bent, kundig, in staat om een vakgebied te beschermen, integer bent en oprecht van karakter, kan op aanvraag een Sanad geschonken worden. 

We zijn nog bezig met de website, maar in het kort zal het volgende aangeboden worden:

Het Arabische alfabet, al-Qaidah al-Nuraniyyah wordt binnenkort aangeboden.

De Arabische Taal: leesvaardigheid, schrijven en begrip daarvan, zoals de Medina Methode. 

Tajwid: Het leren schoonreciteren van de nobele Quran.

Qira-ah: De reciatiewetenschap zal volledig aangeboden worden. We onderwijzen de 10-recitatiestijlen volledig met bewijsvoering aan docenten.

We hanteren hiervoor het curriculum van Al-Azhar en van de directe student van Sh. al-Hosary rh en de Mashaikh van Al-Azhar. Dit systeem is aangepast voor Nederland en  heeft velen Huffaz en Qurraa van kwaliteit afgeleverd. Onder andere de Tuhfah en al-Jazariyya zijn slechts een onderdeel daarvan.

Er studeren bij ons vrouwen bij mannelijke docenten. Er is hierin geen taboe vanuit de islam. Grote metgezellen leerden van de echtgenotes van de nobele Profeet vrede zij met hem, echter met borging van waardigheid en bescherming. In geval er van man-vrouw lessen sprake is, zal dit alleen zijn met morele docenten en studentes.

We hanteren een streng beleid waarbij verkeerd gedrag permanent wordt verbannen.

Bij Qira-ah zal vanwege de practica de klassen gescheiden zijn. De studenten dienen hierbij hardop te reciteren.

Ja natuurlijk. Dit is afhankelijk van onze rooster en bezigheden.

We hebben vaker in samenwerking met moskeeën en instellingen les gegeven.

Je kunt je aanmelden voor een cursus door deze te bestellen.

Wanneer er plek vrij is, zie je de knop winkelwagen onder de cursus, deze kun je dan in je winkelwagen doen en afronden in je winkel mand.

Vul altijd de gegevens die op de waarheid zijn gebaseerd en volledig omdat je certificaat op die gegevens worden opgemaakt. Anders wordt je account afgewezen om misbruik te voorkomen.

Dit certificaat dien je te bewaren, en kan als bewijs gevraagd worden als je toegang wilt tot een andere cursus.

Wachtlijsten
Wanneer er geen plek vrij is, kun je je aanmelden voor de wachtlijst. Bekijk het product en zie of de knop wachtlijst er is.

Een aantal cursussen zijn bedoeld voor het algemeen publiek en toegankelijk voor iedereen, ongeacht het niveau. We selecteren echter wel om kwaliteit te behouden en spam te voorkomen en misbruik te voorkomen. Lees hiervoor de voorwaarden.

Een aantal cursussen zijn bedoeld voor docenten en trainers die onderwijzen. Er wordt hierin geselecteerd.

Dat is per individu anders en afhankelijk van de voorkennis van iemand.

We bieden op elk niveau studies aan. Let hierbij op wat er beschreven staat bij de cursus.

In principe zou iedereen het kunnen volgen maar het verschilt per persoon wat zijn of haar draagvermogen is.

Ontmoedig jezelf niet, ook jij kunt het en we gaan je daarbij helpen.

Vragen met betrekking tot de les  krijgen voorrang.

Prive vragen kunnen per e-mail worden gestuurd, maar het is niet te garanderen of deze ook beantwoord zullen worden.

Al-Husayn behoudt het auteursrecht op het eigen studiemateriaal, in tekst en vormgeving.

Dit houdt niet in dat wij kennis tegenhouden. Iedereen kan zich namelijk bij ons studeren en ervan profiteren.

Het studiemateriaal, filmpjes, sheets mag niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, plaatsing op het internet of op enig andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van al-Husayn.

Deze mogen niet worden gedeeld met derden. Het is slechts bestemd voor eigen gebruik van de ingeschreven student.

Studiemateriaal van al-Husayn mag ook niet worden gegeven aan andere onderwijsinstellingen of leercentra, of docenten daarvan, ten behoeve van hun onderwijsprogramma’s zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van al-Husayn.

Wij staan altijd open voor ideeën. Je kunt ons bereiken via het contactformulier en dan reageren wij terug in shaa Allah.

0,50 Euro?
Dit zijn de transactiekosten van het onlineregistratiesysteem en is uit overmacht. Het werkt helaas nog niet met een nul. Dit komt niet terecht bij de stichting noch bij enig van de docenten. De docenten accepteren geen geld in ruil voor kennis en commercialiseren het Woord van Allah en kennis van de Profeet niet. 

Boeken en leermiddelen
We proberen alle kosten bij de student van de Quran weg te nemen en stellen boeken beschikbaar tijdens de cursus. Het kan zijn dat leerboeken aangeschaft moeten worden. Studenten die oprecht willen leren bij al-Husayn en in nood zijn, kunnen om een kwijtschelding vragen of ondersteuning.

We garanderen de hoogste maatstaven van onderwijs welke bekrachtigd is met een van de meest authentieke keten tot de nobele Profeet vrede zij met hem. De geleerden die het afgaven, zijn erkend onder de vakgeleerden als de nobelste, vakkundige geleerden op hun vakgebied die zelf nooit geld hebben geaccepteerd voor kennisoverdracht of de Quran.

Het onderwijzen van de Quran en islam is een aanbidding van Allah. De docenten accepteren geen geld in ruil hiervoor en maken van het Woord van Allah en kennis van de Profeet ﷺ geen business van, dit is Haram voor ons.  We garanderen de hoogste kwaliteit in uitspraak.

Onze geleerden vanaf de geliefde Profeet gaven deze kennis door zonder een business van de islam te maken. We hebben zelf deze kennis in Al-Azhar en bij overige geleerden zonder geldvoorwaarden jarenlang ontvangen. Dit is het praktijk geweest van de nobele Profeet vrede zij met hem. de Shuyukh, Fuqaha en de Qurraa waar wij de Isnad van afgeven. We willen dit graag zo houden.

Al-Husayn is geen commerciële instelling en werkt alleen kostendekkend.

Wij en de donateurs vinden het belangrijk dat er op zijn minst een plek is in Nederland waar authentieke islamitische kennis gratis beschikbaar is. Hiermee voldoen wij aan de gemeenschappelijke plicht (Fard Kifayah).

Voor zulke specifieke gevallen vul het kwijtscheldings in en mail het naar ons. Geef het aan dat het gaat om een buitenlands aanmelding zonder dat je een mogelijkheid vind om het te voldoen. We betalen 

We bekostigen de cursussen met donaties van helpers die het onderwijs vooruit willen zien gaan en de zegeningen ervan willen krijgen. Daarnaast helpt verkoop van de boeken en in de meeste gevallen betalen de docenten zelf voor de studenten.

Mocht het voortbestaan van het onderwijs op het spel komen te staan, dan kan hiervan afgeweken worden.

De inkomsten zijn allen non-profit en we zijn ANBI-gekeurd, dit houdt in dat de belastingdienst ons geverifieerd heeft dat de inkomsten niet naar het bestuur of leden gaat. 

Alles gaat dus naar de Quran. Wil je helpen en bijdragen om de zegeningen te verkrijgen dan kan dat via doneren. Help met de Quran >>>

Marhaba en welkom zou ik zeggen! Stuur ons a.u.b. een email met hoe je ons zou willen of kunnen helpen.

We willen graag onze activiteiten uitbreiden en zijn op zoek naar designers, animator en video-editor, maar ook nakijkers, vertalers.
Mocht je financieel willen bijdragen dan zal dat in onze missie ook helpen. We helpen vooral arme studenten en weeskinderen.

Ja dat is mogelijk. De grootste Fatwa bureau in de wereld Al-Azhar de Dar al-Ifta al-Misriyyah heeft hierover een onderzoek gepresenteerd waarin wordt gemeld dat het onderwijs van de Quran en islam valt onder de regel van “op het pad van Allah”.

Allah vermeldt in de nobele Quran:

“Voorwaar, de Zakah is slechts voor de armen en de behoeftigen en de werkenden (aan de inzameling ervan) en het verzoenen van harten, en voor (het vrijkopen) van de slaven, en de schuldenaren en (om uit te geven) op de Weg van Allah en voor de reiziger (zonder proviand), als een plicht tegenover Allah. En Allah is Alwetend, Alwijs. ” [Quran 9:60]

Op basis hiervan is er geen belemmering om Zakah aan al-Husayn te geven om te voorzien in haar behoeften om de wetenschap van de Quran, Qira-ah en islam staande te houden.

De Ahnaf in deze kwestie hanteren een ander model waarbij het geld eerst aan een arme persoon wordt geschonken en deze uit vrije wil schenkt aan een instelling die bijvoorbeeld het onderwijs van de Quran in standhoudt. Wil je bijdragen? Dan kan dat via doneren.

Je kunt op twee manieren doneren. Je kunt dat doen via de volgende link: doneren.

Omdat al-Husayn ANBI is gekeurd door de belastingdienst, heb je zelf belastingvoordeel met de donatie die je doet. Lees het graag op de pagina doneren.